Fasadevask Oslo

Fasadevask er en grundig rengjøring av bygningens yttervegger for å fjerne skitt, forurensning, alger og andre uønskede stoffer. Denne rengjøringen er avgjørende for å opprettholde både utseendet og strukturell integritet av bygningen. Ved å utføre regelmessig fasadevask, kan man forlenge levetiden til fasadematerialene og bevare bygningens utseende og verdi.

Fasadevask Oslo

Hva er fasadevask

Fasadevask er prosessen med å rengjøre bygningers ytre overflater, som inkluderer vegger, vinduer, tak og andre eksterne strukturer. Målet er å fjerne skitt, støv, mugg, alger og andre forurensninger som akkumuleres over tid. Dette bidrar ikke bare til å opprettholde bygningens estetikk, men også til å forlenge dens levetid og forebygge strukturelle skader.

Fasader er konstant utsatt for vær og vind, forurensning og biologisk vekst som mugg og alger. Uten regelmessig vedlikehold kan disse elementene skade fasaden, forringe bygningens utseende og redusere dens verdi.

Hvorfor er fasadevask viktig?

 • Vær og vind sliter på fasadene, noe som over tid kan føre til alvorlige skader. Skitt og forurensning som akkumuleres kan tiltrekke seg fukt, noe som gir grobunn for sopp og råte, spesielt på treverk. Ved å fjerne disse forurensningene, reduserer man risikoen for fuktrelaterte skader
 • Regelmessig fasadevask bidrar til å bevare bygningens estetiske verdi. Luftforurensning og klimaendringer kan få fasadens farge til å falme. En ren fasade forbedrer bygningens visuelle appell og kan også øke eiendommens verdi
 • Fjerning av mugg, alger og annen biologisk vekst forbedrer luftkvaliteten rundt bygningen og reduserer helserisikoer for beboere og brukere

Fasaden på en bygning er det første inntrykket man får, og dens tilstand spiller en stor rolle i helhetsinntrykket. Over tid kan fasaden bli tilsmusset av skitt, mose, sot og alger, noe som forringer byggets estetikk og potensielt reduserer levetiden. En grundig og miljøvennlig fasadevask kan motvirke dette.

Fasadevask utføres også andre steder og byer i Norge: Porsgrunn, Skien, Asker og Bærum, Lillestrøm og Lørenskog.

Fasaderengjøring Oslo

Hva koster fasadevask Oslo

Prisen for fasadevask kan variere avhengig av flere faktorer:

 • Bygningens størrelse og høyde: Store og høye bygninger krever mer tid og ressurser
 • Type forurensning: Harde belegg og gjenstridige flekker kan kreve spesialiserte metoder
 • Tilgjengelighet: Bygninger med vanskelig tilgang kan kreve ekstra utstyr som stillas eller lifter
 • Valgt metode: Noen rengjøringsmetoder kan være dyrere enn andre

I Oslo kan kostnaden for fasadevask variere fra 5.000 til 30.000 kroner, avhengig av ovennevnte faktorer.

Hva inngår i fasadevask

Fasadevask kan utføres med forskjellige metoder, avhengig av bygningens materiale og graden av forurensning.

 • Høytrykksspyling: Bruk av høyt trykk for å fjerne skitt og forurensninger
 • Lavtrykksspyling: Bruk av lavere trykk for mer delikate overflater
 • Kjemisk vask: Bruk av spesialiserte rengjøringsmidler for å bryte ned og fjerne forurensninger
 • Sandblåsing: Bruk av sand eller andre slipende materialer for å fjerne harde belegg
 • Dampvask: Bruk av høy temperatur damp for å desinfisere og rengjøre overflater

Slik foregår det

En typisk fasadevaskprosess inkluderer:

 1. Vurdering av bygningens tilstand og identifisering av rengjøringsbehov. Be om et uforpliktende tilbud
 2. Beskyttelse av omkringliggende områder og overflater som ikke skal rengjøres
 3. Utførelse av valgt rengjøringsmetode
 4. Kontroll av resultatet og utføring av nødvendige etterarbeid

Trenger du gode tips om rengjøring av fasader? IFI er en privat non-profitt organisasjon som er bransjeambassadør, inspirator og pådriver for igangsetting av nye store og små oppussings-, og nybyggsprosjekter i Norge.

Beste fasadevask Oslo

Når du velger en fasadevasktjeneste i Oslo, bør du velge et vaskebyrå som oppfyller dine behov. Velg en leverandør med lang erfaring og spesialisert kunnskap. Sørg for at d bruker moderne utstyr og metoder. Sammenlign priser, men vær oppmerksom på at den laveste prisen ikke alltid betyr best kvalitet.

FAQs

Hva er fasadevask? Fasadevask er prosessen med å rengjøre bygningers ytre overflater for å fjerne skitt, støv, mugg og andre forurensninger.

Hvor ofte bør jeg få utført fasadevask? Dette avhenger av bygningens beliggenhet og eksponering for forurensning. Generelt anbefales det å gjøre dette årlig eller hvert annet år.

Er fasadevask skadelig for bygningen? Nei, når det utføres riktig med passende metoder og utstyr, er fasadevask trygt og bidrar til å forlenge bygningens levetid.

Hvilke metoder brukes i fasadevask? Vanlige metoder inkluderer høytrykksspyling, lavtrykksspyling, kjemisk vask, sandblåsing og dampvask.

Hvordan velger jeg riktig fasadevasktjeneste i Oslo? Velg en tjeneste basert på erfaring, anmeldelser, bruk av teknologi, pris og miljøvennlighet.

Hvor mye koster fasadevask i Oslo? Prisen kan variere fra 5.000 til 30.000 kroner, avhengig av bygningens størrelse, type forurensning og valgt metode.