Byggvask Oslo

Byggvask er en viktig tjeneste i byggeprosjekter, enten det dreier seg om oppussing av en bolig eller ferdigstillelse av større byggeprosjekter. Under oppussing eller renovering genereres det betydelige mengder byggestøv, avfall og smuss. Etter byggeaktiviteter legger det seg partikler og smuss overalt, noe som gjør en grundig byggvask avgjørende før boligen eller bygget kan tas i bruk.

Byggrenhold er en omfattende rengjøring som utføres etter at byggearbeid er fullført, men før boligen eller bygget tas i bruk. Denne prosessen innebærer å fjerne alt byggestøv, smuss og avfall som har akkumulert under byggeprosjektet. Byggvask Oslo er ikke bare overflatisk rengjøring; det krever ofte spesialiserte rengjøringsmidler og utstyr for å sikre at alle spor av byggearbeid blir fjernet.

Byggvask

Hvorfor er byggvask viktig

 • Byggestøv kan inneholde farlige partikler som kan påvirke luftkvaliteten og føre til helseproblemer som luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner. En grundig byggvask sikrer at luften i boligen er trygg å puste inn
 • Etter byggearbeidet vil en nyoppusset bolig eller et ferdigstilt bygg være fullt av synlige støvpartikler og smuss som forringer det estetiske inntrykket. Byggvask gjør det mulig å presentere boligen eller bygget på best mulig måte
 • Byggestøv og avfall kan påvirke funksjonaliteten til tekniske installasjoner og overflater. Rengjøring av disse områdene sikrer at alt fungerer som det skal når det tas i bruk
 • Over tid kan byggestøv og smuss skade overflater og materialer. En grundig byggvask bidrar til å bevare kvaliteten og levetiden til interiøret

Slik foregår det

Byggvask er en systematisk prosess som involverer flere trinn for å sikre at alle områder blir grundig rengjort. Her er en oversikt over de viktigste trinnene i byggvask:

 1. Først utføres en grundig inspeksjon av området som skal rengjøres for å identifisere spesifikke behov og utfordringer. Dette inkluderer å vurdere mengden byggestøv, type smuss og eventuelle områder som krever spesiell oppmerksomhet
 2. Før detaljrengjøringen begynner, må større byggavfall som trestykker, emballasje, og annet byggemateriale fjernes. Bestill flyttehjelp hvis du trenger hjelp med å flytte og levere byggavfall
 3. Deretter fjernes byggestøvet. Alle overflater, inkludert vegger, tak, gulv og vinduer, blir støvtørket
 4. Alle overflater, inkludert gulv, benkeplater, dører og vinduskarmer, vaskes grundig med passende rengjøringsmidler for å fjerne smuss og flekker
 5. Spesialområder som kjøkken, bad, og tekniske rom får ekstra oppmerksomhet. Dette inkluderer rengjøring av hvitevarer, sanitærutstyr, ventilasjonssystemer og elektriske installasjoner
 6. Gulvene vaskes grundig og eventuelt poleres eller behandles med passende pleiemidler avhengig av materialet

Etter at rengjøringen er fullført, utføres en grundig kvalitetskontroll for å sikre at alle områder er rene og at ingen detaljer har blitt oversett.

Husvask

Byggvask pris

Når du står overfor ferdigstillelsen av et byggeprosjekt eller en omfattende oppussing, er byggvask en nødvendig tjeneste som sikrer at bygningen er klar for bruk. Men som med alle tjenester, er prisen på byggvask et viktig aspekt å vurdere. Prisene kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer.

Gulvarealet er en av de mest avgjørende faktorene for prisen på byggvask. Jo større areal, desto mer tid og ressurser kreves for å gjennomføre rengjøringen. For eksempel koster byggvask for en bolig på 100 kvadratmeter typisk mellom 6.000 og 8.000 kroner. Dette gir en indikasjon på grunnprisene, men variasjoner kan forekomme basert på andre faktorer.

Vinduer og glassfasader krever ofte spesiell behandling og kan være tidkrevende å rengjøre. Prisen kan derfor øke betydelig hvis bygningen har store eller mange glassflater. Dette skyldes behovet for spesialutstyr og -teknikker for å sikre at glasset blir skinnende rent uten striper eller flekker.

Forskjellige typer bygninger og konstruksjoner kan kreve ulike tilnærminger til rengjøring. For eksempel kan en kommersiell bygning med mange kontorer kreve mer detaljert rengjøring enn en bolig. Konstruksjonens kompleksitet spiller også en rolle; en bygning med mange kronglete hjørner, høyder eller vanskelige tilganger vil naturligvis kreve mer arbeid og dermed øke prisen.

Andre faktorer som påvirker pris for byggvask

 • Beliggenhet
 • Eventuelle tilleggsarbeider, som behandling av spesielle overflater eller fjerning av spesielt vanskelig smuss, vil også kunne øke kostnadene. Dette kan inkludere alt fra rensing av tepper og polstrede møbler til behandling av tregulv

Slik reduserer du kostnadene

Selv om byggvask kan være kostbart, finnes det flere måter å potensielt redusere kostnadene på:

 • Forberedelse: Fjern så mye byggavfall som mulig før rengjøringsteamet ankommer. Dette kan redusere tiden de trenger å bruke
 • Klargjør tegninger: Gi byrået detaljerte tegninger av bygget for å sikre at de kan planlegge arbeidet effektivt
 • Be om pakkepriser: Noen byråer tilbyr pakkepriser for byggvask kombinert med andre rengjøringstjenester. Dette kan være mer kostnadseffektivt. For eksempel flyttevask eller andre renholdsoppdrag

Byggvask pris

Hva er inkludert i en byggvask

Byggvask er en omfattende rengjøring som utføres etter oppussing eller ferdigstillelse av byggearbeid, og den krever spesialkompetanse for å sikre at boligen er grundig rengjort og fri for byggestøv og avfall. Dette er mer krevende enn en vanlig husvask og innebærer flere spesifikke oppgaver.

For eksempel fjerning av puss, sagflis, slipestøv, spor av skitne arbeidssko, malingsrester og biter av maskeringstape som kan være gjenstridige.


 • Støvsuging
 • Vask av alle gulv
 • Avløpsrister
 • Rør og vannledninger
 • Toalett og bad
 • Vaske dører og listverk
 • Benkeplater
 • Rengjøre lamper og elektriske installasjoner
 • Fjerne byggestøv fra vegger
 • Rengjør kjøkken og innredning
 • Støvsuging

Hvis det er behov for ekstra oppgaver, kan kundene be om skreddersydde tjenester tilpasset deres spesifikke behov, med mindre disse oppgavene er spesielt utfordrende. Dette sikrer en grundig og tilfredsstillende rengjøring av hele boligen.


Vask av vinduer

Vinduspuss innebærer rengjøring av vinduer både innvendig og utvendig, samt mellom glassene dersom vinduene kan åpnes. Her er hva som vanligvis inngår:

 • Alle tilgjengelige sider vaskes grundig
 • Sprossevinduer rengjøres nøye, inkludert alle små ruter
 • Vinduskarmer
 • Innglasset uteplass, balkong og glassrekkverk

Vinduer som er i fare for å knuse eller ikke kan åpnes, pusses kun utvendig og innvendig, uten mellom glassene.

Vaske vinduer byggvask

Kravene til byggvask

Byggvask er ikke bare en anbefalt praksis, men også et lovpålagt krav ifølge byggteknisk forskrift § 13-15, som krever at “overflater i rom, kanaler og lignende skal være rengjort før bygningen tas i bruk. Overflatene skal være frie for synlig støv og fett.” Dette er en del av minimumskravene som må oppfylles for at et byggverk skal være lovlig i Norge. Byggherren har ansvaret for å sikre at disse kravene er oppfylt før eventuelle visninger eller overtakelse.

Mange vaskebyråer utfører byggrengjøring i henhold til RTB-filosofien, som står for Rent Tørt Bygg. Dette innebærer løpende renhold under byggeprosessen for å ivareta arbeidsmiljøet, sikre et godt inneklima og forebygge fukt- og muggproblemer. RTB-filosofien fokuserer på:

 • Kontinuerlig og forsvarlig fjerning av avfall
 • Forsegling av åpninger for å hindre spredning av støv og fibre
 • Inndeling av byggeplassen i soner basert på byggeforløpet

Renholdsbransjen er preget av strenge krav til kompetanse og lovlighet. For å kunne tilby byggvask og andre renholdstjenester må bedrifter være godkjente renholdsvirksomheter. Denne godkjenningen gis av Arbeidstilsynet, og du kan sjekke en bedrifts godkjenning i tilsynets renholdsregister. Å benytte en ikke-godkjent bedrift kan føre til juridiske og kvalitetsmessige problemer. Det anbefales å avslutte kontrakten med bedrifter som nekter å søke godkjenning eller ikke blir godkjent.

Spørsmål og svar

Byggvask er en grundig rengjøring av en bygning etter at byggearbeidet er ferdig. Dette inkluderer fjerning av byggestøv, smuss og annet avfall som har samlet seg under byggeprosessen. En byggvask koster mellom 60 til 80 kroner per kvadratmeter avhengig av boligens størrelse. I Oslo er det flere firmaer som kan hjelpe deg med byggvask: Freska, City Maid, Super-Service AS og Renholdspartner.

For byggrengjøring tilbyr vi en syv dagers kundetilfredshetsgaranti. Dersom du ikke er fornøyd, kan du kontakte oss så snart som mulig, og vi vil komme tilbake og gjøre arbeidet på nytt.

En byggvask inkluderer:

 • Støvsuging
 • Vask av alle gulv
 • Rengjøring av avløpsrister
 • Rør og vannledninger
 • Toalett og bad
 • Vask av dører og listverk
 • Benkeplater
 • Rengjøring av lamper og elektriske installasjoner
 • Fjerning av byggestøv fra vegger
 • Rengjøring av kjøkken og innredning

Vindusvask kan prises enten med fastpris eller timepris. Vanligvis koster det mellom 500 og 800 kroner per time for vindusvask. Prisen kan variere mellom 600 og 1500 kroner for et hus med 12 vinduer på 1,2 x 1,2 meter, uten sprosser.

Det er vanskelig å gi en eksakt tidsbruk for en byggvask, men det gjøres vanligvis innen en til to arbeidsdager. Tidsbruken avhenger av boligens størrelse og hvor omfattende arbeidet er.

Prisen for en byggvask varierer, men i gjennomsnitt kan du forvente å betale mellom 60 og 80 kroner per kvadratmeter. Prisen vil derfor påvirkes av boligens størrelse.

Byggvask kan betales med bankkort, eller man kan få faktura etter avtale med vaskebyrået. Entreprenører og firmaer som bestiller byggvask, får regning etter avtale.

Slipestøv fjernes best med en tørr mikrofiberklut. Det er viktig å unngå å bruke en våt klut, da dette kan gjøre støvet vanskeligere å fjerne. En tørr mikrofiberklut suger effektivt til seg støv og tørre partikler, og holder på dem til du rister kluten.

Nei, vaskebyrået tar med nødvendig renholdsutstyr. Det er imidlertid nyttig å informere om spesielle behov, for eksempel hvis det er høyt under taket eller andre relevante forhold som kan påvirke rengjøringen.