Hvordan fjerner man slipestøv

Slipestøv fjernes best med en tørr mikrofiberklut. Det er viktig å unngå å bruke en våt klut, da dette kan gjøre støvet vanskeligere å fjerne. En tørr mikrofiberklut suger effektivt til seg støv og tørre partikler, og holder på dem til du rister kluten.