Hvor lang tid tar byggvask?

Det er vanskelig å gi en eksakt tidsbruk for en byggvask, men det gjøres vanligvis innen en til to arbeidsdager. Tidsbruken avhenger av boligens størrelse og hvor omfattende arbeidet er.