Hva er minstelønn for renholdere

Den statlig oppnevnte Tariffnemnda har vedtatt å endre lønnssatsene i allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter med virkning fra 15. juni 2023. Disse satsene er lovfestet og gjelder alle bedrifter, uavhengig av om de har tariffavtale eller ikke.

Ny Minstelønn

De nye satsene, sammenlignet med tidligere, er som følger (tidligere tall fra 15/12-2022 i parentes):

  • Minste timelønn: kr 216,04 (var kr 204,54)
  • Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år: kr 165,05 (var kr 153,55)
  • Lønnstillegg for arbeid mellom kl. 21 og 06: Det skal avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal minst være kr 27 pr. time (ingen endring).

Tarifflønn fra 15.juni 2024

Endringene i minstelønnssatsene trådte i kraft 15. juni 2023. Dette innebærer at alle renholdsbedrifter må justere lønningene sine i samsvar med de nye lovfestede satsene, uansett om de opererer med eller uten tariffavtale.

Det er viktig for arbeidsgivere i renholdsbransjen å være oppmerksomme på disse endringene og sikre at de nye lønnssatsene blir implementert korrekt for å unngå brudd på arbeidslovgivningen.

Disse endringene er ment å sikre at renholdere får en rettferdig og tilstrekkelig lønn for arbeidet de utfører. Ved å oppdatere minstelønnssatsene, forsøker Tariffnemnda å opprettholde en standard som reflekterer dagens økonomiske forhold og kostnadsnivå. Dette er et viktig skritt mot å forbedre arbeidsforholdene for renholdere, som ofte utfører krevende og essensielle oppgaver i samfunnet.

Det er også viktig for arbeidstakere å være klar over sine rettigheter og forsikre seg om at de får riktig lønn i henhold til de nye satsene. Hvis du er ansatt i en renholdsbedrift, bør du sjekke lønnsslippen din for å sikre at endringene er implementert korrekt.