Har vaskefirmaet med seg utstyr

Et vaskefirma som påtar seg flyttevask skal ha med deg all nødvendig utstyr som renholdsmidler og rekvisita. Er det spesielle behov må du informere om dette, som f.eks om det er dårlig belysning, høyt under taket eller andre ting som kan være til hinder for et vellykket oppdrag.